web stats

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.

Share:
Αναζήτηση

Προσφορά

0 προϊόν(τα) - Καλάθι
Τα καλάθι σας είναι άδειο!

Πεδία Εφαρμογής Ανίχνευσης Διαρροών

1.Air conditioning

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συναρμολόγηση air conditioning και η διαδικασία κατασκευής χωρίζεται σε δύο στάδια:
 1) κατασκευή τμημάτων - εξαρτημάτων  
2) τελική συναρμολόγηση των συστημάτων air-conditioning.   

Έλεγχος στεγανότητας εξαρτημάτων - μερών.

Τα εξαρτήματα που ελέγχονται είναι : συμπιεστές, συμπυκνωτές, εκτονωτές, κυκλώματα  και εξαρτήματα. 
Η εφαρμογή των προδιαγραφών απαιτεί τεστ  " hard vacuum " με ήλιο για τον έλεγχο ολικής στεγανότητας και "  sniffing test " 
για τον εντοπισμό των σημείων διαρροής και των ελαττωματικών προϊόντων .

ΕΛΕΓΧΟΣ  " HARD VACUUM " με ήλιο.

ASM 142 Series
Εξαιρετικά αξιόπιστο όργανο γενικής χρήσης,το ASM 142 μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν "stand-alone " όργανο είτε ενσωματωμένο σε βιομηχανικό σύστημα ελέγχου.

ASI 20 MD
Αξιόπιστο, ευέλικτο και υψηλής απόδοσης όργανο εφαρμόζεται μόνο σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.

2Βιομηχανία Ψύχους

    

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συναρμολόγηση air conditioning και η διαδικασία κατασκευής χωρίζεται σε δύο στάδια:
1) κατασκευή τμημάτων - εξαρτημάτων  
2) τελική συναρμολόγηση των συστημάτων air-conditioning.      


Έλεγχος στεγανότητας εξαρτημάτων - μερών.

Τα εξαρτήματα που ελέγχονται είναι : συμπιεστές, συμπυκνωτές, εκτονωτές, κυκλώματα και εξαρτήματα. 
Η εφαρμογή των προδιαγραφών απαιτεί τεστ  " hard vacuum " με ήλιο για τον έλεγχο ολικής στεγανότητας και "  sniffing test " για τον εντοπισμό των σημείων διαρροής
και των ελαττωματικών προϊόντων 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Προϊόντα που χρειάζονται το final assembly test είναι : Παγομηχανές, Ψυγεία, καταψύκτες ψυκτικοί θάλαμοι , πωλητές χυμών , ψυχόμενες βιτρίνες.

Το τελικό τεστ Ηλίου ανιχνεύει τις πιθανές διαρροές πριν την πλήρωση με ψυκτικό υγρό. Μετά την πλήρωση γίνεται ακόμα ένας τελικός έλεγχος γίνεται με χρήση του ιδίου του ψυκτικού υγρού σαν αέριο ανίχνευσης  για την ικανοποίηση των κατασκευαστικών προδιαγραφών.
ΕΛΕΓΧΟΣ  " HARD VACUUM " με ήλιο.

ASM 142 Series
Εξαιρετικά αξιόπιστο όργανο γενικής χρήσης,το ASM 142 μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν "stand-alone " όργανο είτε ενσωματωμένο σε βιομηχανικό σύστημα ελέγχου.

 

3. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ )

Πολλά εξαρτήματα και μέρη κατασκευών πρέπει να ελεγχθούν κατά πόσον είναι στεγανά πριν την τελική τους τοποθέτηση.
Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να είναι ακριβής, απλός, ευέλικτος και χαμηλού κόστους  σύμφωνα με τα standards της βιομηχανίας σήμερα.
Η χρήση της μεθόδου " ειδικού αερίου " έχει πολύ σοβαρά πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλες μεθόδους.
Μπορούμε να προσφέρουμε πλήρεις λύσεις που καλύπτουν πολύ μεγάλο φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. 
Βιομηχανικά εξαρτήματα : 

•Βιομηχανία : Αντλίες , Βαλβίδες , σύνδεσμοι , σωληνώσεις , πιεστικά δοχεία, έμβολα, μπαταρίες  , εναλλάκτες θερμότητας, boilers νερού - ατμού  ......

• Κατασκευαστική Βιομηχανία : Πυροσβεστήρες, δοχεία διαστολής, κυκλώματα θέρμανσης σωληνώσεις, φώτα πισίνας air-conditioning .....

• Αμυντική βιομηχανία: 'Οπλικά συστήματα, radar, περισκόπια, infra-red cameras...


• Ηλεκτρικά και πνευματικά συστήματα : μπαταρίες, κύλινδροι, πιστόνια, βαλβίδες, δοχεία πιέσεως, σύνδεσμοι , αντλίες .......

• Μηχανισμοί διάσωσης, κυκλώματα οξυγόνου - αερίων , Πυροσβεστήρες ..... 

         

4. Συστήματα Θέρμανσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα συστήματα Θέρμανσης περιλαμβάνουν κυκλώματα υγρών. Ο τακτικός έλεγχος της στεγανότητας επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία τους και την προστασία των κατασκευών και των εξοπλισμών και ελαχιστοποιεί τα έξοδα επισκευών.

Ελέγχονται σωστά: boilers, solar panels, σωλήνες, βαλβίδες, σώματα

5. Τηλεφωνικά καλώδια 
Αγωγοί Ηλεκτρικού Ρεύματος    
υπό πίεση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Επειδή η υγρασία αλλοιώνει τις προδιαγραφές, τα τηλεφωνικά καλώδια και τα καλώδια παροχής ισχύος πληρώνονται με ξηρό αέρα ή Άζωτο. 
Οι διαρροές δημιουργούν πτώση πίεσης και περιορίζουν την προστασίατους.

Ο εντοπισμός των διαρροών στα καλώδια με χρήση αερίου Υδρογόνου είναι η κλασική μέθοδος σε όλο τον κόσμο από την εισαγωγή της από την ADIXEN  από το 1980.
Η χρήση των οργάνων Pfeiffer-Adixen προσφέρει την ταχύτατη και ασφαλή εύρεση των διαρροών 

ΕΛΕΓΧΟΣ SNIFFING ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Ν2/Η2   95/5
    

Υπόγεια Δίκτυα Ύδρευσης και Φυσικού Αερίου 
Σταθμοί Υγρών Καυσίμων

Οι διαρροές στα Δίκτυα Κοινής ωφέλειας και στους σταθμούς Υγρών Καυσίμων μπορούν να προκαλέσουν πολύ  σοβαρές ζημιές.

Ο εντοπισμός των διαρροών στα δίκτυα με χρήση αερίου Υδρογόνου είναι η κλασική εφαρμογή των οργάνων της Adixen σε όλο τον κόσμο.
 
 Η χρήση των οργάνων Pfeiffer Vacuum Technology  προσφέρει την ταχύτατη και ασφαλή εύρεση των διαρροών


 

6.Μεταφορά Υγρών και Αερίων

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η μεταφορά υγρών και αερίων περιλαμβάνει τους κινδύνους διαρροών και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Επιπλέον υπάρχει και ο κίνδυνος έκρηξης με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο ακριβής και εξονυχιστικός έλεγχος των  δεξαμενών και των σωληνώσεων είναι ο καλύτερος τρόπος για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών .

Οι ανιχνευτές της Adixen είναι η καλύτερη επιλογή για την ανίχνευσή και τον εντοπισμό διαρροών σε σωλήνες και δοχεία. Ανεξάρτητα εάν οι σωλήνες είναι μέσα στο έδαφος, τα χαρακτηριστικά των μορίων του Υδρογόνου επιτρέπουν το πέρασμα μέσα από το έδαφος, το τσιμέντο , την άσφαλτο , τα πετρώματα , τα πλακάκια , και ανιχνεύονται από το κατάλληλο όργανο.  

Οι ανιχνευτές μορίων Υδρογόνου είναι τα κατάλληλα όργανα για την συντήρηση των δικτύων αερίου και νερού αλλά και των σταθμών καυσίμων , δεξαμενών , κ.α. 

Ο παραδοσιακός τρόπος ανίχνευσης διαρροών με την χρήση της ακουστικής μεθόδου, γίνεται συνεχώς δυσκολότερος λόγω της εκτεταμένης χρήσης των πλαστικών σωλήνων.  

 


 

ΝΟΡΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. © 2021