web stats

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.

Share:
Αναζήτηση

Προσφορά

0 προϊόν(τα) - Καλάθι
Τα καλάθι σας είναι άδειο!

Τρόποι Ανίχνευσης Διαρροής

   
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
  Tracer Gas Method
    Ανίχνευση μορίων ειδικού αερίου 
     

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΟΡΙΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΟΡΙΟ
     
Χρήση υπερήχων      1x10-2 Χρήση Μίγματος Η2 / N2 5x10-7
Μέθοδος της φυσσαλίδας  1x10-2 Χρήση Μίγματος  He 1x10-11
Πτώσης της τιμής της πίεσης 1x10-5    
Vacuum decay              1x10-5  

1 ) Περιορισμένες δυνατότητες
2 ) Μεγάλο χρονικό διάστημα μέτρησης
3 ) ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ διαρροές μόνον
4 ) δεν μετρούν το μέγεθος.

1 ) απαιτεί μικρό χρόνο
2 ) έχει εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία 
3 ) εντοπίζει την θέση της διαρροής
4 ) μετρά με μεγάλη ακρίβεια το μέγεθος

  εντοπίζει ΟΛΕΣ τις διαρροές

Όρια χρήσης κάθε μεθόδου

 

Μέθοδος μέτρησης

Μέγεθος Διαρροής 
Std. cc/sec

 

Χρόνος διαρροής

1 cc

Χρόνος Δημιουργίας φυσαλίδας στο νερό

 BT , PD ,  H2 , He

1x10-1

10 seconds

1.3 seconds

 BT , PD ,  H2 , He

1x10-2

100 seconds

13.3 seconds

 PD , H2, He

1x10-3

16.7 minutes

14.5 minutes

PD , H2, He

1x10-4

2.8 hours

24 minutes

PD , H2, He

1x10-5

27.8 hours

4 hours

H2 , He

1x10-6

11.6 days

> 1 day

 H2 , He

1x10-7

3.9 months

--------

 He

1x10-8

3.2 years

--------

He

1x10-9

32 years

--------

He

1x10-10

320 years

--------

       

 

BT : Bubble test - Φυσαλίδα PD : Pressure Decay - Πτώση πίεσης
He : Helium Test H2 :  Hydrogen Test
 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Α) Χρήση υπερήχων

Το ρευστό που διαφεύγει από την ατέλεια προκαλεί συριγμό ο οποίος ανιχνεύεται με
κατάλληλα όργανα. Εντοπίζει μεγάλες διαρροές.

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην χρήση της μεθόδου αυτής.

Β) Μέθοδος της φυσσαλίδας

Είναι η μέθοδος του βουλκανιζατέρ. Ανιχνεύει – εντοπίζει μόνο μεγάλου μεγέθους διαρροές
 χωρίς τον  υπολογισμό του μεγέθους. 
Χρονοβόρα μέθοδος.

Γ) Πτώσης της τιμής της πίεσης

Μετράται ο χρόνος που χρειάζεται για την πτώση της τιμής της πίεσης, αερίου ή υγρού , 
με το οποίο είναι γεμάτο το δείγμα , έως μία ορισμένη τιμή. 
Επιβεβαιώνει απλώς ,την ύπαρξη διαρροής κάπου στο δείγμα.

Δ) Μέτρηση του χρόνου επαναπληρώσεως 
( Vacuum - pressure decay )

Αναρροφάται ο αέρας από το εσωτερικό του δείγματος με την βοήθεια αεραντλίας και μετράται
ο χρόνος που χρειάζεται για να επανέλθει η πίεση σε ορισμένη τιμή.

Επιβεβαιώνει απλώς ,την ύπαρξη διαρροής κάπου στο δείγμα.

Ε) Μέτρηση του χρόνου εκκενώσεως ( Vacuum decay )

Μέτραται ο χρόνος που χρειάζεται μία αεραντλία για να οδηγήσει την τιμή της πίεσης στο
εσωτερικό του δείγματος σε ορισμένη τιμή. 
Εξαιρετικά ανακριβής μέθοδος λόγω των  ρύπων  και άλλων ουσιών που υπάρχουν στο
τοίχωμα το αντικειμένου που ελέγχεται.

 

Ολοι οι παραπάνω τρόποι απαιτούν:

 • μεγάλο χρονικό διάστημα για τον έλεγχο

 • ανιχνεύουν ΜOΝΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ διαρροές

 • δεν υπολογίζουν το μέγεθος της διαρροής.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Ανίχνευση μορίων ειδικού αερίου    ( Tracer Gas Method )

Η τεχνολογική έκρηξη των τελευταίων δεκαετίων, απαιτεί για την αντιμέτωπιση του πρόβλήματος,

την χρήση  μεθόδου ανίχνευσης διαρροών

 • εξαιρετικά αξιόπιστης

 • μεγάλης ακρίβειας

 • ασφαλούς χρήσεως

 • γρήγορη

 • εύκολου χειρισμού,

 Η μέθοδος Tracer Gas , είναι γνωστή περισσότερο από 40 χρόνια. και δίνει εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα σε αντίθεση από όλες τις άλλες.  

Εδώ χρησιμοποιούμε ένα αέριο, τα μόρια του οποίου ανιχνεύουμε  με ειδικούς ανιχνευτές,

είτε όταν «εισέρχονται» μέσα στο εσωτερικό του δείγματος, είτε όταν «εξέρχονται»  από αυτό. 

  Οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα τέτοιο αέριο είναι

 • Να μην είναι τοξικό

 • Να είναι χημικά αδρανές

 • Να μην υπάρχει σε υπολογίσιμη  ποσότητα στην ατμόσφαιρα.

 • Τα μόρια του να είναι μικρά και εξαιρετικά Ευκίνητα.

 • Να είναι Ελαφρότερο από τον αέρα.

 • Να είναι εύκολα ανιχνεύσιμο σε ελάχιστες ποσότητες.

 • Να έχει σχετικά χαμηλό κόστος.

Τα μόνα αέρια που ικανοποιούν  το σύνολο των απαιτήσεων είναι τα ΗΛΙΟΝ και ΥΔΡΟΓΟΝΟ.

Επίσης, οι  παραπάνω προδιαγραφές αποκλείουν την χρήση άλλων αερίων όπως

αμμωνία, άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα κλπ.

Τα αέρια ΗΛΙΟΝ και ΥΔΡΟΓΟΝΟ  είναι εξαιρετικά ελαφρότερα του αέρα και υπάρχουν στην

 ατμόσφαιρα σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες, ώστε να μην εμποδίζουν την χρήση της

 μεθόδου.  Χρησιμοποιούνται  ευρύτατα σε όλη την  βιομηχανία  για τον έλεγχο κάθε

 αντικειμένου.

Τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή, ονομάζονται

Gas Leak Detectors.

Τα μετρητικά αυτά συστήματα μπορούν να εντοπίσουν την θέση της διαρροής και να

μετρήσουν με εξαιρετική ακρίβεια το μέγεθος της.

Η εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία τους επιτρέπει τον εντοπισμό διαρροών πολύ μικρού

 μεγέθους  ( very fine leaks ), και  δίνουν έτσι την πλήρη απάντηση στο πρόβλημα .

Η ανίχνευση μορίων Ηλίου ήταν η αποκλειστική μέθοδος μέχρι πρόσφατα.

Η ανακάλυψη  όμως ανιχνευτών Υδρογόνου κατασκευής Solid State επέτρεψε την κατασκευή

οργάνων με χρήση Ασφαλούς Μίγματος αερίων 95% Ν2 και 5% Η2  ( forming gas )

Ετσι σήμερα υπάρχουν και τα δύο είδη των μετρητών για την πλήρη  κάλυψη των αναγκών

 Leak Detection.

Εφαρμογές ανίχνευσης διαρροών
 

ΝΟΡΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. © 2020